Django och Fyndiqs teknikspråk Python

Fyndiqs system är alla skrivna i programmeringsspråket Python. Språket har ett fokus på att koden ska vara lättläst, och att man ska kunna uttrycka logik med färre rader kod än i andra språk såsom exempelvis C eller PHP.

Valet att använda Python som primärt programmeringsspråk för Fyndiqs plattform grundade sig från början i att ramverket Django är gjort för att användas tillsammans med Python. Django är ett ramverk som tillhandahåller många funktioner man nästan alltid behöver när man ska bygga en webbplattform – exempelvis användarhantering, automatisk koppling mellan databastabeller och objekt i programkoden eller mallsystem för att separera webbsidors utseende från datan som ska finnas i dem.

Django är ett mycket kraftfullt ramverk, som trots sin stora mängd funktionalitet och tillägg inte är krångligt att jobba i eller “i vägen”. Vidare har Django fördelen att man byggt upp det kring principen “loose coupling”, eller “lös sammankoppling”. Detta gör att man har ett ramverk där alla delar och funktioner hänger samman på ett logiskt sätt, men att den dag man vill byta ut en funktion eller komponent i ramverket så är det enkelt att göra utan att det uppstår medarbete eller omstruktureringar. Detta är en stor fördel när man skalar en plattform från nästan inga användare alls till tiotusentals användare per dag.

Python
Django