Fyndiq Hackathon och Meetups

micke föreläser på Barcamp. Foto Kikki Tham Sterner

Inom IT-branschen är det populärt att delta i så kallade hackathons och meetups. Båda är benämningar på olika typer av events där utvecklare kan träffas och utbyta kunskap. Under hackathons bygger man alltid saker, vanligtvis genom att koda/programmera, medan meetups mer handlar om att mingla, diskutera och gå på seminarier och föreläsningar.

Många av Fyndiqs utvecklare är flitiga deltagare på olika hackathons runt om i Stockholm och Sverige. Dessutom har Fyndiq har själv arrangerat och bjudit in till både meetup och hackathon. Dels för att bidra till kreativitet inom IT-branschen, men även som del av en långsiktig strategi för att hitta duktiga utvecklare och med rätt kompetens att rekrytera till företagets Teknikavdelning.

I november 2012 hölls Fyndiq Hackathon i Fyndiqs egna kontorslokaler på Alströmergatan i Stockholm. Eventet var en så kallad Django-sprint där de runt 40 deltagarna jobbade tillsammans med källkoden Django. Även en av Djangos huvudutvecklare, Jannis Leidel (https://docs.djangoproject.com/en/dev/internals/committers/#core-developers) från Tyskland, närvarade och delade med sig av sina kunskaper kring Django.

I augusti 2012 bjöd Fyndiq in till Fyndiq meetup. Ett event med temat skalning i Python och Django. De femtital deltagarna kom från bland annat Spotify, Klarna, HiQ och Sungard Front Arena och eventets föreläsningar och diskussioner berörde ämnen som cachning, Zookeeper, Javascript, rpc och Python.

portkod i skriven med Pythonkod till Fyndiq meetup